No Picture

Love Exposure (Ai No Mukidashi) (2008)

November 7, 2011 Matt Wavish 0
★★★★☆

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5Fxa5NuVrqU[/youtube] Love Exposure (Ai No Mukidashi) (2008) (18) Running time: 237 minutes Director: Shion Sono Writer: Shion Sono Starring: Takahiro Nishijima, Hikari Mitsushima, Sakuro Ando […]